Privatlivspolitik

Vi har på flere bestyrelsesmøder drøftet, hvordan vi skal forholde os til håndteringen af data i foreningen, Kastrupgårdsamlingens Venner, som har ca. 350 medlemmer.

Ved indmeldelse oplyser det kommende medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Disse oplysninger registreres i foreningens medlemskartotek, Foreningsadministrator.dk, og hvert medlem tildeles et unikt medlemsnummer.
Oplysningerne bruges til udsendelse af nyhedsbreve og kontingentopkrævning.

Ved udsendelse kan medlemmerne kun se deres egen mailadresse samt medlemsnummer.

Telefonnumre anvendes fx i forbindelse med en ændring i eller evt. aflysning af et arrangement.

Adresser anvendes såfremt der er fejl i oplysninger i e-mailadresse eller telefonnummer. Benyttes endvidere til brevforsendelser.

Der benyttes kun fotos optaget på offentlige steder på hjemmeside og i nyhedsbrev til at anskueliggøre vores virksomhed.
Der optræder aldrig navne i forbindelse med anvendelsen af fotos, som har en almen og ikke-personlig karakter.

Ved udmeldelse slettes medlemmets data hurtigst muligt.

Denne skrivelse er mangfoldiggjort til medlemmerne via e-mail samt på foreningens hjemmeside, www.Kastrupgaardvenner.dk.

Medlemmerne er skriftligt (sammen med indkaldelse den 11. januar til generalforsamlingen 2019) og mundtligt (generalforsamling den 26. februar 2019) blevet orienteret vedrørende foreningens anvendelse af medlemmernes data.

Retningslinjer revideret den 25. august 2021.