Indkøbt til generalforsamlingen 2022

 


Bestyrelsen og gæsteindkøbere fra medlemskredsen indkøber løbende kunstværker, som udloddes ved den årlige generalforsamling.

Deltagelse i lodtrækning om kunstværkerne kræver betalt kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Deltagelsen kræver tillige personligt fremmøde eller fuldmagt ved generalforsamlingen. Fuldmagt fra medlemmer, som er forhindret i at møde op, kan gives til deltagende medlemmer i generalforsamlingen.

Hvert medlem (enkeltmedlem, husstand eller institution) deltager i lodtrækningen med 1 lod.
Loddet udleveres ved fremmøde til generalforsamlingen.
Loddet gælder kun til pågældende generalforsamling.