Privatlivspolitik - håndtering af medlemsdata

Ved indmeldelse oplyser det kommende medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Disse oplysninger registreres i foreningens medlemskartotek, Foreningsadministrator.dk, og hvert medlem tildeles et unikt medlemsnummer. Kun bestyrelsen har adgang til disse data.

Oplysningerne bruges til udsendelse af nyhedsbreve og kontingentopkrævning.

Ved udsendelse kan medlemmerne kun se deres egen mailadresse samt medlemsnummer.

Telefonnumre anvendes fx i forbindelse med en ændring i eller evt. aflysning af et arrangement.

Adresser anvendes såfremt der er fejl i oplysninger i e-mailadresse eller telefonnummer. Benyttes endvidere til brevforsendelser.

Der benyttes kun fotos optaget på offentlige steder på hjemmesiden og i nyhedsbrev til at anskueliggøre vores virksomhed.
Der optræder aldrig navne i forbindelse med anvendelsen af fotos, som har en almen og ikke-personlig karakter.

Ved udmeldelse slettes medlemmets data hurtigst muligt.

Alle medlemmer kan se privatlivspolitikken på hjemmesiden.

Medlemmerne er skriftligt (sammen med indkaldelse den 11. januar til generalforsamlingen 2019) og mundtligt (generalforsamling den 26. februar 2019) blevet orienteret vedrørende foreningens anvendelse af medlemmernes data.

Retningslinjer sidst revideret den 25. august 2021.