Lidt om Kastrupgårdsamlingens historie

Det var på initiativ af Amager Kunstforening, at Tårnby Kommunalbestyrelse i 1968 besluttede, at oprette en samling med hovedvægten lagt på grafiske arbejder.

Dette blev grundstenen til Kastrupgårdsamlingen, der i 1977 åbnede for offentligheden på Kastrupgård.

I 1979 blev Kastrupgårdsamlingen et statsanerkendt kunstmuseum ejet og drevet af Tårnby Kommune.

Op gennem 1980'erne er der ændret i ruminddelingen og -fordelingen.
I 1983 udvidede Kastrupgårdsamlingen med en ny udstillingssal og to nye rum i hovedbygningen, og i 1988 med bl.a. caféen i den smukke havesal.i hovedbygningen. Her udstilles stadigvæk værker af Th. Philipsen. Stakladen i portbygningen benyttes foruden til udstillinger også til ferniseringer, nytårskoncerter m.m.. 

Biblioteket måtte derved afgive areal til Kastrupgårdsamlingen. Grundet dalende aktivitet gennem flere år blev biblioteket lukket med udgangen af 2006.

Kastrupgård rummer også to lokalhistoriske udstillinger med bl.a udstilling af glas fra Kastrup Glasværk.

I 2013 er museet udvidet med ca. 270 m² udstillingsareal i nordfløjen og samtidig indrettedes café i den nordlige del af portbygningen.

I de nyindrettede udstillingslokaler vises skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.

Lidt om Grafiksamlingen

Grafiksamlingen består af mere end 6000 stk. grafik af fortrinsvis danske, men også udenlandske kunstnere, primært fra det 20. århundrede og frem til i dag. 

Grafiksamlingen rummer værker af kunstnere som:

Rasmus Nellemann, Palle Nielsen, Nina Steen-Knudsen, Peter Brandes, John Olsen, Johanne Foss, Ole Folmer Hansen, Michael Kvium, John Kørner, Emily Gernild og Julie Nord.

Hertil kommer en stor samling af cobrakunstnernes grafik.

Hvert år suppleres samlingen med  nyerhvervelser af både nyere og ældre grafik.

 

Kastrupgårdsamlingen

Kastrupgårdsamlingens hjemmeside

Et billede, der indeholder indendørs, loft, gulv, værelse

Automatisk genereret beskrivelse

Grafiksamlingen

 

Workshop for børnefamilier den første lørdag i måneden

Dobbeltsyner Ingemann Andersen i Danmark og Italien fra den 9.februar