Kastrupgårds historie

Kastrupgård stammer fra midten af 1700-tallet.
Den blev bygget af Kgl. Hofstenhugger, senere Hofbygningsinspektør, Jacob Fortling.
Ud af en tavle i Saltholms-marmorsten indsat i portbygningens gavltrekant, fremgår det, at gården er »...bleven bygget og fuldført fra år 1749 til år 1753...«

Hovedbygningen (herover) og portbygningen (nedenfor) var en del af det oprindelige Kastrupgård – dog er 2. salen på hovedbygningen først kommet på i 1780'erne.
I 1815 havde bygningen sit nuværende udseende med 9 fag, 2 etager høj og fuld kælder.

 

I 1958 blev der indrettet bibliotek på Kastrupgård.
I den forbindelse blev et virvar af småbygninger samt de meget forfaldne sidebygninger til hovedbygningen nedrevet.
Tilbage blev hovedbygningen og portbygningen, og der blev anlagt en stor park.
Biblioteket blev indrettet i hovedbygningens stueetage.

 

 

I 1969 blev det besluttet at genskabe Kastrupgård som en firlænget gård – et sluttet anlæg.

Første etape stod færdig i 1971 og inkluderede sidebygninger samt en ny nordfløj til hovedbygningen.
Arkitekten, Torben Jensen, havde skabt et funktionsdygtigt bibliotek under hensyntagen til de to fredede bygninger og med Nationalmuseets godkendelse.

Anden og sidste etape stod færdig i 1977 og omfattede en ny sydfløj til hovedbygningen samt indretning af en del af portbygningen til udstillingslokaler for Kastrupgårdsamlingen.